Τιμοκατάλογος

ΑΠΟ 1/1ΩΣ 31/5

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
60 €
ΔΙΚΛΙΝΟ
85 €
Τιμή τηλ/κης μονάδας
0,20 €
ΠΡΩΪΝΟ (ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
10 €

ΑΠΟ 1/6ΩΣ 9/9

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
70 €
ΔΙΚΛΙΝΟ
105 €
Τιμή τηλ/κης μονάδας
0,20 €
ΠΡΩΪΝΟ (ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
10 €

ΑΠΟ 10/9 ΩΣ 31/12

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
60 €
ΔΙΚΛΙΝΟ
85 €
Τιμή τηλ/κης μονάδας
0,20 €
ΠΡΩΪΝΟ (ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
10 €